< 4 Bejelentkezés nélkül elérhető funkciók  Bejelentkezés után elérhető funkciók  6 Ábrajegyzék >

5 Bejelentkezés után elérhető funkciók

A FőnixWEB bejelentkezés után elérhető funkciói: a kijelentkezés, felhasználó adatlapjának karbantartása, páciens választás, és a programok.

5.1 Felhasználó menü

A Felhasználó menü (17. ábra) mind Családorvosi, mind Lakossági felhasználó számára megjelenik.

17. ábra Felhasználó menü

17. ábra Felhasználó menü

A menü első sorában a felhasználó neve látható. Abban az esetben, ha a felhasználó neve nem fér ki – mert túl hosszú, és a menü szélessége rögzített –, az egérmutatót a név fölé húzva megjelenik (buborékban (ToolTip)) a név teljes hosszában. Családorvos (és asszisztens) felhasználók esetén a buborékban megjelenik még a felhasználó szerepköre is.

5.1.1 Kijelentkezés

A munka végeztével – ezzel a menüponttal – ki lehet jelentkezni a FőnixWEB programból. Ekkor újra elérhetővé válik a Bejelentkezés, Regisztráció, Elfelejtette jelszavát? és Megváltozott a mobil száma? funkciók. A kijelentkezés – webes alkalmazás lévén – nem kötelező, de hasznos, mert a rendszer lenaplózza ezt is, és a web szerver terhelését is csökkenti.

5.1.2 Adatlap

Az Adatlap segítségével módosíthatók a felhasználói adatai, mint például a jelszó, mobil szám, E-mail cím, felhasználó neve, stb. Az Adatlap menü megjelenik mind a Családorvosi, mind a Lakossági felhasználóknak.

5.1.2.1 Családorvos (és asszisztensek)
18. ábra Adatlap (Családorvosnak és asszisztenseknek)

18. ábra Adatlap (Családorvosnak és asszisztenseknek)

A Családorvosi felhasználó – ezzel a menüponttal – megváltoztathatja nevét, jelszavát, mobil számát és E-mail címét (18. ábra). A Praxis és a Bejelentkezési név nem módosítható, csak a tájékoztatás miatt szerepel itt. A Praxis módosítását viszont az adminisztrátor elvégezheti, tehát ilyen esetben Őt kell megkérni.

A jelszó módosításához meg kell adni a régi jelszót is. A mobil szám formátuma kötött: „+xx (xx) xxx-xxxx”, tehát 11 számjegyet kell megadni, amiből az első kettő az országkód (Magyarországon ez 36), a következő kettő meg a körzetszám. Az E-mail cím is kötött formátumú: „valaki@valahol.országkód”, tehát kell benne lenni @ és . (pont) karakternek is valahol a szövegnek nem a két végén.

5.1.2.2 Lakosság

Lakossági felhasználó – ezzel a menüponttal – megváltoztathatja vezetékes és mobil számát, E-mail címét, TAJ számát, nemét, születési dátumát, jelszavát (19. ábra) valamint – új oldalon – nevét, születési, és anyja nevét, és lakcímét.

19. ábra Adatlap Lakossági felhasználónak (1. oldal)

19. ábra Adatlap Lakossági felhasználónak (1. oldal)

Ha megváltoztatja Mobil számát, vagy E-mail címét, akkor megjelenik a 2. oldal is (20. ábra), különben a Következő gomb egyből a 3. oldalra navigál.

20. ábra Adatlap Lakossági felhasználónak (2. oldal)

20. ábra Adatlap Lakossági felhasználónak (2. oldal)

A Bejelentkezési név nem módosítható, csak a tájékoztatás miatt szerepel itt.

A mobil szám formátuma kötött: „+xx (xx) xxx-xxxx”, tehát 11 számjegyet kell megadni, amiből az első kettő az országkód (Magyarországon ez 36), a következő kettő meg a körzetszám. Az E-mail cím is kötött formátumú: „valaki@valahol.országkód”, tehát kell benne lenni @ és . (pont) karakternek is valahol a szövegnek nem a két végén.

A TAJ szám beviteli mező TAJ ellenőrző algoritmust tartalmaz, és figyelmeztetést ad, a hibás TAJ számra. A Születési dátum mező pedig dátum kiválasztó programot tartalmaz, segítve a dátum kiválasztását.

A TAJ szám, a Nem és a Születési dátum kitöltése kötelező. A jelszó módosításához meg kell adni a régi jelszót is.

A 3. oldalon (21. ábra) módosítható a felhasználó neve, születési, és anyja neve, valamint lakcíme.

21. ábra Adatlap Lakossági felhasználónak (3. oldal)

21. ábra Adatlap Lakossági felhasználónak (3. oldal)

Lakcím megadásánál, amikor az irányítószámot megadta, és a helység mezőre ugrik, (egy kis időt várva) az automatikusan kitöltődik.

5.2 Páciens menü

A Páciens menü megjelenik mind Családorvosi, mind Lakossági felhasználó számára, de Lakossági felhasználók nem módosíthatják.

22. ábra Páciens menü (még páciens választás előtt)

22. ábra Páciens menü (még páciens választás előtt)

23. ábra Páciens menü (páciens választás után)

23. ábra Páciens menü (páciens választás után)

Ezzel a menüponttal lehet kiválasztani az a pácienst, akivel a munka folyamán dolgozni szeretnénk (előjegyzés, leletek megtekintése, stb.).

Ha még nincs kiválasztva páciens (22. ábra), akkor az első sorban a [Páciens választás] link jelenik meg. Ha már kiválasztottunk egy pácienst (23. ábra), akkor a páciens neve látható az első sorban. Abban az esetben, ha a páciens neve nem fér ki – mert túl hosszú, és a menü szélessége rögzített –, az egérmutatót a név fölé húzva megjelenik (buborékban (ToolTip)) a név teljes hosszában.

A 2. és 3. sorban a páciens születési dátuma és TAJ száma látható. Új páciens kiválasztását ugyanitt lehet megtenni.

5.2.1 Páciens választás

A páciens kiválasztásához meg kell adni legalább egy adatot a következőkből: Vezetéknév, Keresztnév, TAJ szám, Születési dátum (24. ábra).

24. ábra Páciens választás

24. ábra Páciens választás

A Vezetéknév és a Keresztnév lehet névrészlet is, de legalább 2 betűt meg kell adni. A Keresés gombra megjelenik a páciensek szűkített listája, amiből ki lehet választani egyet úgy, hogy az adott sort kijelöljük (a táblázat egy sorára kell kattintani az egérrel). A táblázat alatt található Páciens kiválasztás gombbal befejezhető a művelet.

A táblázat oszlopaiban a Főnix azt jelenti, hogy a páciens már szerepel a FőnixPRO rendszerben (vagyis nem egy új FőnixWEB felhasználóról van szó).

Az L-Z-K-B-S-D oszlopok jelentése a következő (sorrendben): Lelet, Záró, Kórlap, Beutaló, Szakorvosi javaslat, Dicom Rtg/Uh. Az egyes oszlopok (ha nem üresek) jelzik, hogy a páciensnek van adott típusú dokumentuma, amit meg lehet nézni a Páciens dokumentumai és Időszakos dokumentumok menüpontokkal.

A Vissza link visszajuttat az előző oldalra.

5.2.2 Páciens módosítása

A páciens adatai módosíthatók a Páciens módosítása gombra kattintva. Ekkor megjelenik a 25. ábrán látható kép.

25. ábra Páciens módosítása

25. ábra Páciens módosítása

A mobil szám formátuma kötött: „+xx (xx) xxx-xxxx”, tehát 11 számjegyet kell megadni, amiből az első kettő az országkód (Magyarországon ez 36), a következő kettő meg a körzetszám. Az E-mail cím is kötött formátumú: „valaki@valahol.országkód”, tehát kell benne lenni @ és . (pont) karakternek is valahol a szövegnek nem a két végén.

A TAJ szám beviteli mező TAJ ellenőrző algoritmust tartalmaz, és figyelmeztetést ad, a hibás TAJ számra. A Születési dátum mező pedig dátum kiválasztó programot tartalmaz, segítve a dátum kiválasztását.

Lakcím megadásánál, amikor az irányítószámot megadta, és a helység mezőre ugrik, (egy kis időt várva) az automatikusan kitöltődik.

A Páciens adatainak módosítása parancsra a páciens adatai menthetők.

A Vissza link visszajuttat az előző oldalra.

5.2.3 Új páciens

Új páciens vehető fel ezzel a gombbal (26. ábra).

26. ábra Új páciens felvétele

26. ábra Új páciens felvétele

A mobil szám formátuma kötött: „+xx (xx) xxx-xxxx”, tehát 11 számjegyet kell megadni, amiből az első kettő az országkód (Magyarországon ez 36), a következő kettő meg a körzetszám. Az E-mail cím is kötött formátumú: „valaki@valahol.országkód”, tehát kell benne lenni @ és . (pont) karakternek is valahol a szövegnek nem a két végén.

A TAJ szám beviteli mező TAJ ellenőrző algoritmust tartalmaz, és figyelmeztetést ad, a hibás TAJ számra. A Születési dátum mező pedig dátum kiválasztó programot tartalmaz, segítve a dátum kiválasztását.

Lakcím megadásánál, amikor az irányítószámot megadta, és a helység mezőre ugrik, (egy kis időt várva) az automatikusan kitöltődik.

Az Új páciens felvétele parancsra a páciens adatai menthetők.

A Vissza link visszajuttat az előző oldalra.

5.3 Programok

Ez a fejezet az egyes alprogramok használatát tárgyalja. Lakossági felhasználóknak csak az Előjegyzés érhető el (28. ábra), Családorvosoknak (és asszisztenseknek) mind az összes (27. ábra).

27. ábra Családorvos menü

27. ábra Családorvos menü

28. ábra Lakosság menü

28. ábra Lakosság menü

5.3.1 Előjegyzés

Az Előjegyzés alprogram mind a Családorvosoknak (és asszisztenseknek), mind a Lakossági felhasználóknak elérhető, és pácienseket lehet vele előjegyezni a FőnixPRO rendszerrel szinkronban (mert közös adatbázist használnak). Akár olyan páciensek is felvehetők a várakozási listára, akik még nem szerepelnek a FőnixPRO páciens listájában.

Először ki kell választani azt a szakrendelőt, amelyiknek az előjegyzési naptárját szeretnénk látni illetve módosítani (29. ábra).

29. ábra Előjegyzés - Szakrendelő választás

29. ábra Előjegyzés - Szakrendelő választás

A Rendben gomb megnyomására megjelenik a kiválasztott szakrendelő előjegyzési naptárának aktuális hete egy táblázatban (30. ábra).

30. ábra Előjegyzés - Naptár

30. ábra Előjegyzés - Naptár

A Szakrendelő linkre kattintva új szakrendelés választható ki. A táblázatban megjeleníthető a teljes hét, vagy csak a délelőtti, vagy csak a délutáni időtartam. Kiválasztható az aktuális hét (ami a Mai napot tartalmazza), az Előző hét, a Következő hét, és megadható bármely hét közvetlenül az Ugrás segítségével. Lehetőség van az Előző és a Következő szabad időpontot tartalmazó hét gyors megjelenítésére.

A jelmagyarázat a táblázat celláinak lehetséges színeit magyarázza:

 • A Szabad (szabad időpont) jelzésű cellába, az adott időre még nincs előjegyezve páciens, így azt bárki lefoglalhatja (akár a FőnixPRO programból, akár a FőnixWEB programból). A cellába kattintva az egérrel új időpont foglalható le (lásd: Új előjegyzés és Előjegyzés módosítása fejezet).
 • A Foglalt (valaki más által lefoglalt időpont) cellák általunk nem módosíthatók.
 • A Saját (általunk előjegyzett időpont) cellák módosíthatók, törölhetők és áthelyezhetők más időpontokra. A cellába kattintva megjelenik egy „felugró” menü (31. ábra), amiből kiválasztható a kívánt funkció (lásd: Új előjegyzés és Előjegyzés módosítása, Előjegyzés törlése és Előjegyzés áthelyezése fejezetek).
 • A S.ell (általunk előjegyzett, de már ellátott időpont) cellák nem módosíthatók többé.
 • A Tiltott (tiltott időpont) cellák mindenki számára tiltottak.
31. ábra Előjegyzés - Saját cella felugró menüje

31. ábra Előjegyzés - Saját cella felugró menüje

5.3.1.1 Új előjegyzés és Előjegyzés módosítása

Az Előjegyzés okát egy listából választhatjuk ki értelemszerűen. A Beutaló igényben egy több soros szöveg adható meg, bár ez nem kötelező.

A Beutaló igény többször használatos sablon szövegei elmenthetők, így legközelebb elég csak a Sablon listájából kiválasztani azt. Ehhez a mentést sablonként végezzük (Mentés sablonként), amihez meg kell adni a Sablon nevét is.

32. ábra Előjegyzés - Új előjegyzés

32. ábra Előjegyzés - Új előjegyzés

33. ábra Előjegyzés - Előjegyzés módosítása

33. ábra Előjegyzés - Előjegyzés módosítása

5.3.1.2 Előjegyzés törlése

A menüpont kiválasztására meg kell erősíteni törlési szándékunkat, ami után az adott cella ismét Szabad lesz.

5.3.1.3 Előjegyzés áthelyezése

Az előjegyzés időpontja – ha már lefoglaltuk – áthelyezhető, akár másik hétre. A menüpont kiválasztására megjelenik egy figyelmeztető szöveg (34. ábra), miszerint éppen időpont éthelyezés alatt áll a program.

34. ábra Előjegyzés - Előjegyzés áthelyezése

34. ábra Előjegyzés - Előjegyzés áthelyezése

Ezek után, egy új Szabad cellára kattintva megtörténik az áthelyezés a régi időpontról az újra. Ha meggondolnánk magunkat, az áthelyezés megszakításával az időpont az eredeti helyén hagyható. Nem lehet áthelyezni időpontit másik szakrendelés előjegyzési naptárjába.

5.3.1/b Labor előjegyzés

A Labor előjegyzés menü a laboratórium előjegyzések felvételére szolgál. Ez a lehetőség a lakosság és a háziorvosok részére is elérhető. A laboratóriumi előjegyzés nem érhető el a normál előjegyzés menüből, mert itt ugyanarra az időtartamra több páciens is felvehető, és csak napi egy időtartamra lehet előjegyezni. Egy napra csak a megadott számú páciens vehet fel előjegyzést.

A menüpont kiválasztása után egy táblázatban látható a páciens összes eddigi és jövőbeni előjegyzése. A Jövőbeli előjegyzések módosíthatóak és törölhetőek.

Labor előjegyzések listája

Labor előjegyzések listája

Új labor előjegyzés felvétele

Új labor előjegyzés felvétele esetén először ki kell választani az előjegyzés napját. A dátum mezőre kattintva előugrik egy dátum kiválasztó, ahol a zöld színnel jelölt napok közül lehet választani. Amelyik nap nem zöld színű ott vagy nincs ügyfélfogadás, vagy már betelt az előjegyzési naptár arra a napra. A naptárban a jelenlegi és a következő hónapra lehet időpontot foglalni.

Új labor előjegyzés

Új labor előjegyzés

A megjegyzés mezőben megadható az előjegyzés oka, vagy bármilyen egyéb információ.

5.3.2 Előjegyzés keresés

Az előjegyzés keresés (35. ábra) segítségével az előjegyzési naptár egy adott cellájára lehet navigálni. Ehhez az előjegyzések listájából kell kiválasztani egyet, és megnyomni az Előjegyzés naptár gombot. A lista szűkíthető (alapértelmezett) a jövőbeni előjegyzésekre.

35. ábra Előjegyzés keresés

35. ábra Előjegyzés keresés

Ez a funkció akkor hasznos, ha például a felhasználó előjegyzett sok beteget a jövő hétre, és a páciens betelefonál, hogy megváltoztatná az időpontot. Ebből a listából gyorsabban megtalálható a páciens, mondjuk a neve alapján, és nem kell a naptár cellái között kikeresni a megfelelőt, mert az ilyen esetben egy piros kerettel van megjelölve, hogy könnyen észrevehető legyen.

Az előjegyzés naptárban a jobb felső sarokban megjelenik egy „Vissza a keresés eredményéhez” link, amivel vissza leget kerülni a keresés eredményéhez, ha mégsem jó cellába jutottunk.

5.3.3 Páciens dokumentumai

A pácienshez tartozó dokumentumok tekinthetők meg, illetve menthetők el ezzel a funkcióval (36. ábra).

36. ábra Páciens dokumentumai

36. ábra Páciens dokumentumai

A dokumentumok két csoportba oszthatók:

 • Dokumentum: Idetartozik a Lelet, Zárójelentés, Kórlap, Beutaló és a Szakorvosi javaslat.
 • Dicom: Nagy felbontású röntgen vagy ultrahang képek láthatók, vagy menthetők JPG formátumban.
 • Az első csoportban olyan orvosi dokumentumok vannak, melyek tartalmaznak valamilyen szöveges részt, és legtöbbször valamilyen képet is.

  A szöveges rész a Dokumentum szöveges formátum gombra jeleníthetők meg, ahonnan az egyes rész szövegek könnyen a vágólapra másolhatók (37. ábra).

  A kép pedig – ami általában egy PDF file – a hosszú nevű Dokumentum megtekintése/mentése, vagy Dicom képek kiválasztása gombra nézhetők meg vagy menthetők el.

  A lista egyes oszlopainak jelentése a következő. A harmadik oszlop utal a dokumentum típusára (Dokumentum vagy Dicom). A többi oszlop fejléce innentől két soros lesz: a felső a Dokumentum típusú sorokhoz tartozik, míg az alsó a Dicom típusúakhoz. Például a 4. oszlop fejléce úgy értelmezendő, hogy a Dokumentum típusú sorokban itt az Ellátás ideje található, a Dicom típusú sorokban pedig a Vizsgálat ideje.

  A – jel azt jelenti, hogy abban a cellában nincs értelmezhető adat. Például ahol Dokumentum esetben a Doc. típus található, ott Dicom esetén üres marad a cella.

  37. ábra Dokumentum szöveges tartalma

  37. ábra Dokumentum szöveges tartalma

  A második csoportba tartozó Dicom dokumentumok egyszerre több képet is tartalmazhatnak, erre utak az S és a K szám, ahol az S jelenti a sorozat számát, a K pedig a képek számát (38. ábra).

  38. ábra Dicom képek listája

  38. ábra Dicom képek listája

  Az előnézeti kép segít kiválasztani egyet a listából, ami a Megjelöl bepipálásával tehető meg. Több kép is megjelölhető egyszerre, ebben az esetben egy .zip fájlban lesznek menthetők a képek a Megjelölt képek megtekintése/mentése gomb megnyomására. Ha csak egy kép lett megjelölve, akkor az .jpg formában meg is jelenik – ha a kliens gépre telepítve van valamilyen képnézegető – illetve le is menthető.

  5.3.4 Időszakos dokumentumok

  Ellátás vagy vizsgálat időtartamában található dokumentumok tekinthetők meg, vagy menthetők el ezzel a funkcióval (39. ábra).

  39. ábra Időszakos dokumentumok

  39. ábra Időszakos dokumentumok

  Az alprogram kezelése nagyon hasonló az előző fejezetben (Páciens dokumentumai) tárgyalthoz, de itt több páciens dokumentumai között lehet választani, melyekről az első 3 oszlop tájékoztat.

  5.3.5 Leletek

  Ezzel az alprogrammal (40. ábra) egy – maximum 2 hetes – időszakaszban lehet kigyűjteni a leleteket ADATA formában, egy önkicsomagoló .exe fájlban.

  40. ábra Labor leletek

  40. ábra Labor leletek

  5.3.6 Praxis adatok feltöltése

  A megadott állományban szereplő praxis adatokat lehet feltölteni vele a rendszerbe (41. ábra).

  41. ábra Praxis adatok feltöltése

  41. ábra Praxis adatok feltöltése  < 4 Bejelentkezés nélkül elérhető funkciók  Tartalomjegyzék  6 Ábrajegyzék >